Privacy Policy

For English click here.
Ostatnia aktualizacja: 7 sierpnia, 2019

WSTĘP

W przeszłości rejestrując się na różnych stronach internetowych, zapewne tylko pobieżnie zapoznawałeś (-aś) się z ich politykami prywatności. Wiemy, jak to wygląda – ściany tekstu napisane często trudnym do zrozumienia językiem prawniczym. Nikt nie ma na to czasu. Celem wprowadzenia RODO (ang. General Data Protection Regulation – GDPR), które obowiązuje od 25 maja 2018 roku, było zapewnienie większej przejrzystości w zakresie celów i sposobów przetwarzania danych przez wszystkie podmioty, które posiadają i wykorzystują nasze dane osobowe.

W Schibsted głęboko wierzymy w słuszność tych zmian. Przygotowaliśmy zbiór zasad i jasno wytłumaczonych reguł, które pomogą Ci zachować pełną kontrolę nad Twoją prywatnością. Schibsted Tech Polska sp. z o.o., jest odpowiedzialna za bezpieczne przechowywanie pozyskiwanych danych, oraz ich przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami i prawem polskim. Wszystkie opisane poniżej procesy przetwarzania danych dotyczą firmy Schibsted Tech Polska sp. z.o.o., chyba że w tekście wyraźnie zaznaczono inaczej.

 

 

Przykładowe wykorzystanie Twoich danych:

 1. Gdy przeglądasz stronę Schibsted.pl, Google Analytics gromadzi dane dotyczące Twojej wersji przeglądarki i urządzenia. a dane te potrzebne są nam wyłącznie w celach analitycznych – np. uwzględniając je w planach dalszego rozwoju strony internetowej.
 2. Decydujesz się zaaplikować na jedną z ofert pracy. Wypełniasz formularz, zaznaczając, że zgadzasz się przekazać zawarte tam dane na cele rekrutacyjne. W Twoim CV również zawarta jest obowiązująca w polskim prawie klauzula. Twoje dane trafiają do systemu rekrutacyjnego, pozwalające nam na wygodny kontakt z Tobą, np. o postępie procesu rekrutacji  lub ofercie podobnej pracy w przyszłości. W każdej chwili masz możliwość zgłoszenia chęci wymazania lub uzupełnienia Twoich danych.
 3. Podczas przeglądania strony internetowej schibsted.pl wyświetlił Ci się formularz zachęcający do zapisania się na newsletter firmowy. Podając swój adres e-mail i interesujące Cię technologie zgadzasz się na otrzymywanie informacji na temat ciekawych wydarzeń, ofert pracy oraz postów z bloga firmowego. W każdej wiadomości e-mail stosowny link umożliwia edycję danych lub możliwość całkowitego wypisania się z listy mailingowej.
 4. Czytając newsletter decydujesz się na zapisanie się na jedno z organizowanych przez nas wydarzeń. Twoje dane trafiają do platformy, która umożliwia nam wysłanie Tobie biletu, możliwość jego weryfikacji podczas wydarzenia, jak również komunikację dotyczącą miejsca spotkania, dojazdu, godzin organizacji i wszelkich innych informacji związanych z tym konkretnym wydarzeniem. W każdej chwili masz prawo usunąć lub/i poprawić swoje dane.
 5. Na profilu Facebookowym wyświetlił Ci się jeden z artykułów z bloga schibsted.pl. Temat Cię zainteresował, w związku z czym postanawiasz napisać komentarz. Wykorzystujesz do tego platformę Disqus, która jest najpopularniejszą tego typu wtyczką na świecie. Treść Twojego komentarza, wraz z adresem IP oraz e-mail trafiają do platformy, do której jako użytkownik masz pełen dostęp, wraz z możliwością edycji lub całkowitego usunięcia danych związanych z komentarzem. W celach kopii bezpieczeństwa treść Twojego komentarza, wraz z adresem IP oraz e-mail trafia także w zabezpieczonej formie na serwery firmy Amazon, która jest dostawcą serwerów dla Schibsted Tech Polska.

Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem Twoich danych osobowych, pozyskanych za pośrednictwem strony www.schibsted.pl jest Schibsted Tech Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Armii Krajowej 28, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000408354, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6751471453, REGON: 122490640. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Twoich danych skontaktuj się z nami pod adresem: privacy@schibsted.pl.
 3. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek:
 4. “Administrator” – spółka Schibsted Tech Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
 5. “Użytkownik” – osoba fizyczna odwiedzająca stronę internetową schibsted.pl przy użyciu nośników elektronicznych.
 6. „RODO” oraz “GDPR” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 7. W celu ochrony prawa do prywatności oraz bezpieczeństwa transferu danych, korzystanie ze strony odbywa się poprzez protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 8. Wszelkie dane osobowe gromadzone w formularzach dostępnych na stronie schibsted.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Cele przetwarzanych danych

 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy w jednym lub kilku z następujących celów:
  1. rekrutacji,
  2. organizacji wydarzeń,
  3. wysyłki newslettera,
  4. realizacji umów z klientami/kontrahentami
  5. prowadzenia korenspodencji.

Dodatkowo dane pozyskane za pomocą strony Schibsted.pl przetwarzamy w celach analitycznych i tworzenia kopii zapasowych.

Rekrutacja

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji.
 2. Twoje dane będą przetwarzane na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w zakresie danych wskazanych w art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) (dalej „Kodeks pracy”),
  2. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody, w zakresie w jakim wskazałeś w dokumentach aplikacyjnych dane osobowe wykraczające poza art. 221 Kodeksu pracy, niewymagane przez administratora.
 3. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, m.in. agencjom rekrutacyjnym, dostawcom usług IT, internetowym serwisom rekrutacyjnym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z naszymi jako administratora poleceniami. Dane osobowe mogą być także przekazywane organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Poczcie Polskiej S.A., firmom kurierskim oraz podmiotom z grupy kapitałowej administratora.
 4. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) przede wszystkim w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta administrator. Gwarantujemy bezpieczeństwo Państwa danych – starannie dobieramy kontrahentów, a samego przekazania dokonujemy na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (przykładowo w ramach programu Privacy Shield), a w razie braku takiej decyzji – w oparciu o odpowiednie, zgodne z RODO zabezpieczenia, w tym standardowe klauzule umowne (przy czym przysługuje Ci prawo uzyskania kopii Twoich danych przekazanych na podstawie takich klauzul).
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres maksymalnie dwóch lat od przesłania przez Ciebie dokumentów aplikacyjnych.
 6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, czyli również Tobie, w sytuacjach przewidzianych prawem przysługują następujące prawa:
 7. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 8. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 9. prawo do usunięcia danych osobowych,
 10. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 11. prawo do przenoszenia danych,
 12. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, przy czym nie ma to wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia.

We wskazanych w RODO przypadkach przysługuje Ci również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 1. Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Podanie przez Ciebie danych w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Ciebie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji. W razie niepodania ww. danych, Schibsted Tech Polska sp. z o.o. nie będzie w stanie uwzględnić Twoje kandydatury na dane stanowisko. Podanie szerszego zakresu danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Twoje dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.Uwaga! Jeśli Twojego CV nie pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie, dostarczyła nam je agencja rekrutacyjna, z którą współpracujemy albo jeden z naszych pracowników w ramach funkcjonującego w Schibsted systemu poleceń.

Dane pozyskiwane na potrzeby organizacji wydarzeń

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas wyłącznie w celu umożliwienia Ci udziału w organizowanym przez nas evencie.
 2. Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim są działania marketingu bezpośredniego w formie organizacji eventów, mających na celu promować i budować świadomość naszej marki, oraz badanie Twojej satysfakcji w związku z eventem, w którym wziąłeś udział. Dodatkowo zastosowanie znajdzie tu zgoda na rozpowszechnianie wizerunku w oparciu o przepisy szczególne, tj. ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie, w jakim będziemy przetwarzać Twój wizerunek.
 3. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, m.in. dostawcom usług IT i administratorom platform internetowych wspierających nas w obsłudze zgłoszeń uczestników eventu – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z naszymi jako administratora poleceniami. Dane osobowe mogą być także przekazywane organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań oraz podmiotom z grupy kapitałowej administratora.
 4. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) przede wszystkim w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta administrator. Gwarantujemy bezpieczeństwo Państwa danych – starannie dobieramy kontrahentów, a samego przekazania dokonujemy na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (przykładowo w ramach programu Privacy Shield), a w razie braku takiej decyzji – w oparciu o odpowiednie, zgodne z RODO zabezpieczenia, w tym standardowe klauzule umowne (przy czym przysługuje Ci prawo uzyskania kopii Twoich danych przekazanych na podstawie takich klauzul).
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane najpóźniej:
 6. do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych lub wygaśnięcia roszczeń związanych z organizacją eventu.
 7. ewentualnie do czasu wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych w celach marketingowych.
 8. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, czyli również Tobie, w sytuacjach przewidzianych prawem przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, przy czym nie ma to wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia.

We wskazanych w RODO przypadkach przysługuje Ci również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 1. Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby wziąć udział w organizowanym przez nas .
 3. Twoje dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Newsletter

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas wyłącznie w celu wysyłki na Twój adres e-mail newslettera w postaci informacji dotyczących nowych ofert pracy, eventów, a także informacji z bloga/podcastów.
 2. Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim są działania marketingu bezpośredniego w formie wysyłki newslettera. Dodatkowo zastosowanie znajdzie tu zgoda na wysyłkę newslettera w oparciu o przepisy szczególne, tj. ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, m.in. dostawcom usług IT, platformom mailingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z naszymi jako administratora poleceniami. Dane osobowe mogą być także przekazywane organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań oraz podmiotom z grupy kapitałowej administratora.
 4. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) przede wszystkim w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta administrator. Gwarantujemy bezpieczeństwo Państwa danych – starannie dobieramy kontrahentów, a samego przekazania dokonujemy na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (przykładowo w ramach programu Privacy Shield), a w razie braku takiej decyzji – w oparciu o odpowiednie, zgodne z RODO zabezpieczenia, w tym standardowe klauzule umowne (przy czym przysługuje Ci prawo uzyskania kopii Twoich danych przekazanych na podstawie takich klauzul).
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu:
 6. wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych w celach marketingowych,
 7. wycofania przez Ciebie zgody na wysyłkę newslettera drogą elektroniczną (anulowania subskrypcji).
 8. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, czyli również Tobie, w sytuacjach przewidzianych prawem przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, przy czym nie ma to wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia.

We wskazanych w RODO przypadkach przysługuje Ci również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 1. Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celu wysyłki newslettera.
 3. Twoje dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Prowadzenie korespondencji

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję.
 2. Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora będzie udzielenie odpowiedzi na przesłaną korespondencję.
 3. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z naszymi jako administratora poleceniami. Dane osobowe mogą być także przekazywane organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Poczcie Polskiej S.A., firmom kurierskim oraz podmiotom z grupy kapitałowej administratora.
 4. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) przede wszystkim w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta administrator. Gwarantujemy bezpieczeństwo Państwa danych – starannie dobieramy kontrahentów, a samego przekazania dokonujemy na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (przykładowo w ramach programu Privacy Shield), a w razie braku takiej decyzji – w oparciu o odpowiednie, zgodne z RODO zabezpieczenia, w tym standardowe klauzule umowne (przy czym przysługuje Ci prawo uzyskania kopii Twoich danych przekazanych na podstawie takich klauzul).
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od wysłania odpowiedzi na korespondencję, zaś w przypadku, gdy przechowywanie danych jest konieczne ze względu na inny cel i tym samym odbywa się to na innej podstawie prawnej – wówczas dane będą przechowywane przez okres właściwy dla tego celu i na tejże podstawie prawnej.
 6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, czyli również Tobie, w sytuacjach przewidzianych prawem przysługują następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, przy czym nie ma to wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia.

We wskazanych w RODO przypadkach przysługuje Ci również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 1. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udzielenia odpowiedzi na korespondencję.
 2. Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Twoje dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Cele analityczne i tworzenie kopii zapasowych

Strony należące do Schibsted wykorzystują szeregu różnych typów danych. Najważniejsza informacja to taka, że za każdym razem dane te pokazują grupowe zachowania użytkowników, .

PROFILOWANIE

W zależności od częstotliwości danych, możemy profilować Cię, aby postarać się przewidzieć, jaki rodzaj treści interesuje Cię w pierwszej kolejności. Jeżeli w jasny sposób nie powiesz nam, jakiej jesteś płci, wieku, algorytmy mogą spróbować dopasować Cię do tych grup.

ZACHOWANIE UŻYTKOWNIKÓW

Analizując rodzaje czytanych przez Ciebie podstron i artykułów, możemy próbować przypisać Cię do określonej grupy wiekowej, lokalizacji lub płci.

RODZAJ URZĄDZENIA

Gdy korzystasz z naszych stron internetowych, identyfikujemy Twoją przeglądarkę i rodzaj urządzenia, z którego korzystasz. Robimy to po to, aby ulepszając i przeprojektowując nasze strony uwzględnić najpopularniejsze sposoby przeglądania treści przez naszych użytkowników.

COOKIES – CIASTECZKA

Nie słodkie i kruche ciasteczka, lecz małe pliki tekstowe, które są dodatkowo zapisywane lokalnie na Twoim urządzeniu poprzez Twoją przeglądarkę. Celem pozyskiwanych danych jest analityka umożliwiająca nam trafniejsze określenie potrzeb użytkowników oraz ulepszenie działania strony (brak konieczności ponownego logowania, wcześniejsze doczytywanie strony, itp.). Z tego powodu za pośrednictwem cookies możemy sprawdzać:

 • czy korzystałeś (-aś) z naszej strony wcześniej,
 • czy logowałeś (-aś) się już do jednej z naszych usług,
 • z jakiego urządzenia/przeglądarki/systemu operacyjnego korzys

Tego typu dane możemy gromadzić na okres maksymalnie 5 lat, a ich wykorzystywanie ogranicza się wyłącznie do celów analitycznych oraz ulepszania doświadczenia dla użytkownika.

TWORZENIE KOPII BEZPIECZEŃSTWA

Administrator może gromadzić następujące dane na potrzeby kopii bezpieczeństwa, na okres maksymalnie 5 lat :

 1. imię,
 2. nazwisko,
 3. adres e-mail,
 4. numer IP
 5. urządzenie, z którego przeglądasz stronę internetową
 6. system operacyjny
 7. dane dotyczące Twojej przeglądarki internetowej (i wersji)
 1. Dane prywatne gromadzone są za pośrednictwem strony schibsted.pl przechowywane są na serwerach usługi Amazon Web Services, należących do spółki Amazon.com, Inc, objęte są umową Privacy Shield. Polityka prywatności.
 2. Administrator zobowiązuje się do dochowania szczególnej staranności w gromadzeniu danych w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą oraz zapewnienia ich wykorzystania zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. wyłącznie w celach odtworzenia informacji utraconych w wyniku czynników losowych, ludzkiego błędu, awarii sprzętowej lub błędów wynikających z oprogramowania.
 3. [Polityka prywatności/Privacy Shield].

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszej polityce prywatności, zobowiązując się do poinformowania o tym użytkowników w formie notyfikacji pojawiającej się podczas wizyty na stronie internetowej po wprowadzeniu zmian.